Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/data/www/muumipere.ee/htdocs/admin/code/config.php on line 9

Õppekasvatustöö

1. Lastesõime liik ja eripära

Muumipere Lastesõim on väikelastele hoidu ja eakohast alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

Lasteasutuse õppekava vastab Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava poolt kehtestatud nõuetele.

https://www.riigiteataja.ee/akt/13351772

Lasteasutus on linna ametiasutuse hallatav asutus.

Lasteasutuse kõrgemalseisvaks organiks on Tallinna Haridusamet.

Lasteasutuse töötab 2 rühma.

Lastesõime eripära on   eriline tähelepanu laste tundekasvatusele. Kolmeaastaseks saamiseni läbivad lapsed kaks olulist emotsionaalset tasandit - usaldus ja iseseisvus. Kui lapsi ei aidata selles vanuses oma tundeid õigesti  väljendama (iga emotsioon õpetab midagi)  ja ka  välja rääkima, siis võivad kujuneda täiskasvanuna valed väärtushinnangud ja käitumine. Märksõnad: hoolimine – nägemine-reageerimine, selle põhjal areneb lapsel  põhiline isiksuse omadus – TAHE. See omakorda  paneb aluse inimese normaalsele enesekontrollile ja enesehinnangule. Eriline tähelepanu õpetajate ja õpetaja abide tundekasvatust toetavale käitumisele: soojus, osavõtlikkus, austus, empaatia, lapse tunnustamine.

Laste õpetamine ja kasvatamine toimub rühma õpetaja poolt õpetaja abi kaasabil.

Laste muusikaliste võimete arendamine toimub erispetsialisti poolt.

2. Õppe-kasvatustöö üldeesmärk

Õppe-kasvatustöö üldeesmärk on toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekus ja õppimiseks lasteaias ja koolis.

Selleks on vajalik:

3. Õppe-kasvatustöö sisu

3.1 Sotsiaalne arendamine

3.2 Vaimne arendamine

3.3 Liikumise arendamine 

4. Koostöö lastevanematega

5.  Lapse arengu hindamise põhimõtted

6. Erivajadusega laps lastesõimes

Õppe-kasvatustöö üldeesmärk on toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekus ja õppimiseks lasteaias ja koolis.

Selleks on vajalik: