Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/data/www/muumipere.ee/htdocs/admin/code/config.php on line 9

Hoolekogu

Hoolekogu koosseis:
Ilme Laanekivi, õpetaja
Priit Reiska, Särasilmade rühma lapsevanemate esindaja
Kristi Leppik, Päikesekiirte rühma lapsevanemate esindaja
Kristel Tina, KOV esindaja
Kinnitatud: 26.01.2018 kk nr 1.-2/46 Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine


Hoolekogu kontakt: hoolekogu@muumipere.edu.ee
 
Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 
Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja. Lisaks neile nimetab valla-või linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele.

Direktor esitab hoolekogu koosseisu valla- või linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

https://www.riigiteataja.ee/akt/754369