AktuaalneÜldinfoLastevanemateleÕpetaja soovitabKontaktRühmad

Vastuvõtu kord

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise
kord.

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele nr 109, 27.12.2006,
millise leiate:

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=106663

Lapse sõimejärjekorda registreerimiseks ootab direktor Teid
kohapeale avaldust täitma.
Direktori vastuvõtt on igal neljapäeval kell 15-18.

 Aktsepteeritud on ka  k õ i k    t ä n a p ä e v a s e d  avalduse 
esitamise viisid, kuid kohtumine majas annab vastused kõigile
lapsevanema küsimustele ning esimese kogemuse sõimest, kus
tema laps hakkab veetma pikki päevi.
Lapse saab järjekorda registreerida siin: info.haridus.ee

Lasteaiakoha taotlemisest:  
http://www.tallinn.ee/est/haridus/Lasteaiakoha-taotlemine-4

Uute rühmade komplekteerimine toimub igal aastal 1. maist - 15.augustini.

Direktor edastab e-posti või telefoni teel info kõigile koha
saajatele. Lapsevanem teatab e-kirja või telefoni teel
koha vastuvõtmisest või loobumisest.
Loobumisel saadetakse järjekorras esimesele nimekirjast 
väljajäänud perele kohapakkumine.

Koha vastuvõtmise kinnitab lapsevanem esimesel uute
lastevanemate koosolekul vastava avalduse täitmisega
lapse sõime arvamiseks.
Palun täitke ja saatke see elektroonilisel kujul:
drive.google.com/file/d/0BzMZiwX7JwGbTkI3d1ExY
VhWQWgxQ3c5ZkI5Q2NHMHJ6bmJz/view

Koosoleku aeg jääb enamasti juuni algusesse.
Rühma nimekirjas on 18 last.  2-3 last võetakse osaajalisele
kohale.
Osaajaline koht on lapse lühendatud päev lastesõimes
kokkuleppel lapsevanemaga.

Täiendavat-selgitavat informatsiooni lapsevanemale  pakub
Tallinna Haridusameti kodulehel paiknev link

http://www.tallinn.ee/est/haridus/Tallinna-lasteaedade-uldinfo

Lasteasutuste kontaktid: info.haridus.ee/Asutused/Nimekiri/L
 

 

Tagasi Sisukaart Print