AktuaalneÜldinfoLastevanemateleÕpetaja soovitabKontaktRühmad

Riiklik järelevalve

Riiklik järelevalve

Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise
süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes
sõltumata nende omandivormist.
Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse
tegevust kompleksselt või üksikküsimustes.
Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet
Harju Maavalitsus (riikliku järelevalve dokumendid).

Riikliku järelevalvet reguleerivad õigusaktid:

Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused
ja kord sisehindamise küsimustes

Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutuses
Päästeameti Põhja päästekeskus
(dokumendiregister).
Tuleohutusjärelevalve õigusaktid
on avaldatud Päästeameti kodulehel ja Riigi Teatajas.

Tervisekaitse nõuete täitmist asutuses kontrollib
Terviseameti Põhja Talitus.
Valdkonda reguleerivad õigusaktid on leitavad
Terviseameti koduleheküljelt

Tagasi Sisukaart Print