AktuaalneÜldinfoLastevanemateleÕpetaja soovitabKontaktRühmad

Õppekava. ÕA eesmärgid. Metoodikad.

 Õppekava
docs.google.com/document/d/13nrxXo6sgIabjKdI1WV8OM686_f30Ul_bWEpvBFCbaI/edit

 Õppeaasta eesmärgid:

Süvendatult käsitletud teemad õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel:

- liikluskasvatus

-väärtuskasvatus läbi lihtsate vanasõnade, toetudes Tarkuste Hoidise metoodikale

- töökasvatus st. jõukohased tööülesanded lastele õuealal ja tubastes tegevustes

Väärtuste ainekava lisamine õppekavale ja rakendamine.

Õppekava iga-aastane analüüsimine ja parandusettepanekute sisseviimine.

Õppekava valdkonna „Keskkond ja Mina“ täiendamine liikluse teemaga.

Väärtuslugude materjali süstematiseerimine, raamatu toimetamine ja kasutamine lastesõime tegevustes.

„Persona Dolls nukkude“ metoodika jaoks tehtud nukud (2)

 Teemakast “Liikluskasvatusest“ koostamine

 Õppemetoodikad:

  •  J.Käis – koduloolisus, õuesõpe

  •  Hea algus – tegevusnurgad lastele, kasvumapid

  •  M.Montessori – õppevahendid

  •  Väärtuskasvatus

 

Tagasi Sisukaart Print