AktuaalneÜldinfoLastevanemateleÕpetaja soovitabKontaktRühmad

Missioon, väärtused

 
Lastesõime missioon, visioon ja väärtused 
Visioon 
Kujundada Muumipere Lastesõimest 1-3-aastaste laste arenduskeskus, mis koostöös 
lapsevanematega on oma igapäevase mängulise tegevuse tulemusena suunatud positiivse 
tundeeluga, terve ja õnneliku lapse kasvatamisele ja õpetamisele. 
Missioon 
Muumipere Lastesõim on õppeasutus 1-3-aastastele lastele, mis oma eesmärkide 
saavutamiseks pakub: 
• turvalist hoidu; 
• laste eakohalist arendamist; 
• koostööd koduga; 
• lastevanemate nõustamist õppe-ja kasvatusküsimustes; 
• väikelapse õppimise alusoskuste arendamist; 
• koostegemisoskuste harjutamist; 
• õigete väärtushinnangute ja käitumisnormide kujunemist; 
• enesega lasteaias toimetuleva isiksuse arendamist. 
Väärtused 
AVATUS JA AUSUS — oleme nii tegudes kui suhtlemises läbipaistvad, siirad, 
usaldusväärsed. 
PARTNERLUS — pürgime koostöö ja suhete võrdsuse poole mitmel tasandil, nii laste, 
lapsevanemate kui kolleegide vahel; 
ARENGUVÕIMELISUS — eeldame igalt kolleegidelt põhjalikke erialaseid teadmisi, 
uuenduslikkust, õppimisvõimelisust, loovust, avatust enesearendamisel ja 
eneseteostamisel nii iseenda kui lastesõime seisukohalt. 
TURVALISUS — pakume erinevatel tasanditel soojas ja hubases õhkkonnas hoolivust, 
kodusust, inimlikkust ja armastust. 
PÜHENDUMUS — arendame nii lastes kui endis inimlikke loomuomadusi: lojaalsust, 
individuaalsust, vitaalsust, sõprust, kuuluvust, kohusetunnet. 
Tagasi Sisukaart Print