AktuaalneÜldinfoLastevanemateleÕpetaja soovitabKontaktRühmad

Lastevanematele

Toitlustustasu
1,85 eurot päev: hommikusöök 30%, lõunasöök 50%, oode 20%. 
Toiduraha muudetakse vastavalt Muumipere Lastesõime hoolekogu ettepanekule.

Toetuse maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides vastavalt Tallinna Linnavolikogu määrusele nr 13, 07.02.2002.
https://www.riigiteataja.ee/akt/162463

Kohatasu on alates 1. jaanuarist 2018 65,88 eurot kuus, vastavalt Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjale nr HA-4/95 19.12.2018.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr https://www.riigiteataja.ee/akt/416122015007

Tallinnas on osalustasuks summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.


Soodustuse võimalused Tallinnas:  
http://www.tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-munitsipaallasteaedades-3

Lastesõime tasu kviitungid koostab raamatupidaja ja edastab lapsevanematele e-kirja teel, nende alusel tasutakse panka Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvele. Vajalik on viitenumber!

Konto numbrid: SEB Pank EE171010220061055013

                       Swedpank EE532200221035708677

                       Sampo Pank EE753300333470270001

                       Nordea Pank EE481700017001237124

Tagasi Sisukaart Print