AktuaalneÜldinfoLastevanemateleÕpetaja soovitabKontaktRühmad

Lastesõime tasu

 

Lastevanematele

Toitlustustasu 2.05 EURi päev
Lapsevanema osa sellest on 25 eurosenti päev. 
Toidukorra osakaalud päeva peale: hommikusöök 30%, lõunasöök 50%, oode 20%. 
Alates 01.september 2017 kompenseerib Tallinna linn lasteaia laste toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu 07.09.2017a määrusest nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ ja Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrusest nr 29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine".

Toiduraha muudetakse vastavalt Muumipere Lastesõime hoolekogu ettepanekule.

Toetuse maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides vastavalt Tallinna Linnavolikogu määrusele nr 13, 07.02.2002.

https://www.riigiteataja.ee/akt/162463

Kohatasu
   on alates 1. jaanuarist 2017 61 eurot kuus, vastavalt Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjale nr 1.-2/674 21.12.2017.
Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr <https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3003&aktid=132470&fd=1&k1=15&leht=1&lineid=126>
Tallinnas on osalustasuks summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.


Soodustuse võimalused Tallinnas: http://www.tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-munitsipaallasteaedades-3

Lastesõime tasu kviitungid koostab raamatupidaja ja edastab lapsevanematele e-kirja teel, nende alusel tasutakse panka Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvele. Vajalik on viitenumber!

Konto numbrid: SEB Pank EE171010220061055013

                       Swedpank EE532200221035708677

                       Sampo Pank EE753300333470270001

                       Nordea Pank EE481700017001237124

 

Tagasi Sisukaart Print